Новини от света

Повече информация можете да намерите на адрес:

http://www.seikowatches.com/world/around_the_world/index.html