Kinetic Direct Drive

Kinetic Direct Drive

Kinetic Direct Drive

Seiko Kinetic Direct Drive е въплъщение на „емоционалната технология” на SEIKO. Тя предлага ценни допълнения към екологичните предимства и удобството на всеки Кинетик часовник на SEIKO.

Две начина за навиване

Кактo при всички съществуващи калибри на Кинетик, притежателят на часовника автоматично генерира електрическа енергия от движенията на китката си. При Kinetic Direct Drive, обаче, притежателят на часовника може да генерира енергия и  чрез навиване на коронката.

Две индикаторни функции

Kinetic Direct Drive показва не само  резерва от енергия, но също така и нивото на генериране на заряд при въртене на коронката. Притежателят на часовника може да види и почувства в реално време директния пренос на енергия от навиването на коронката към резерва от енергия.
Kinetic Direct Drive създава дирекна връзка между притежателя и часовника!

Функция индикатор на съхранената енергия

Power Reserve Indicator Function

Функция индикатор на заряда в реално време

Real-time Power Indicator FunctionReal-time Power Indicator FunctionReal-time Power Indicator Function

Циферблат

Dial Layout

Филм за функцията

Това е филм как функционира  Kinetic Direct Drive. Моля натиснете линка по-долу.