Kinetic Perpetual

Kinetic Perpetual

Kinetic Perpetual

Kinetic Perpetual съчетава красотата на класическия механичен часовник с вечен календар, верен до 28 февруари 2100, с предимството на Кинетик – зареждан от движенията на тялото ви – вечна кварцова точност и до 4 годишна памет, ако не се носи.

Този калибър е триумф на класическото часовникарство и модерната микроелектроника. Със своите 232 компонента, почти еднакъв брой с други механични хронографи от висок клас, и най-малкия по размер в света ултразвуков двигател, с дебелина само 0.4 mm, калибърът Kinetic Perpetual поставя нови стандарти на часовниците с вечен календар.

Този 0.4 милиметров ултразвуков двигател е единственият източник на енергия за 101 компонента от механичната част на Perpetual Calendar, като показва точно не само деня и датата, но също така и месеца, включително месец февруари във високосните години.

Този забележителен календар е управляван от фото сензор, който разпознава определен маркер на всяка част и преценява и поправя деня, датата, месеца и годината, включително месец февруари във високосните години.

Този калибър въплъщава и уникалната Kinetic Auto-Relay технология на Seiko. Тя се захранва от движенията на тялото с кварцовата точност и надеждността на Kinetic Perpetual. С функцията Auto-Relay, дори когато не е носен, часовникът ще работи нормално за период от 6 месеца с пълен заряд, след което преминава в режим на заспиване за период до 4 години. Точността остава непроменена и календарът продължава да посочва вярната дата, месец и година, но стрелките спират, за да съхранят енергията, докато часовникът бъде раздвижен отново и стрелките автоматично посочват вярното време.

Спецификации на калибъра (Caliber 7D48)

  • Захранван от движенията на тялото
  • Вечен календар, верен до 2100 година
  • 4 времеви стрелки
  • Стрелка за показване на месеца
  • Стрелка за показване на високосна година (7D46 / 7D56)
  • Диск -индикатор за показване на високосна година (7D48)
  • Функция за съхраняване на енергията
  • Функция за запазване на точното време за 4 години