Секундната стрелка прескача през 2сек. или спира

Соларният часовник не се нуждае от периодично сменяне на батерията, но е спрял. Необходим ли е ремонт?

Възможно е самозареждащата се батерия да е останала без заряд. Моля, заредете я като поставите часовника на слънчева светлина.

 

Прескача през интервал от  2сек

Jumps in 2-second intervals

Възможно е самозареждащата се батерия да е останала без заряд. Моля, заредете я като поставите часовника на слънчева светлина.

Това е знак, че складираната енергия в самозареждащата се батерия е достигнала до много ниско ниво. Когато това е на лице, при някои часовници функциите им и календара може да спрат да работят.

В такъв случаи, моля, заредете часовника преди да е спрял.

 

Стрелката е спряла на 3 часа

Ако Вашият часовник има функцията Power save, часовникът ще премине в режим Power Save 1,

след 72 часа без достъп до светлина. В този режим, секундната стрелка спира на 3 часа,

както и минутната и часовата стрелка.

Когато часовникът се изложи на достатъчно силна светлина за 5сек. или повече, ще тръгне

посочвайки правилното време.

 

Стрелката е спряла на 9 часа

Ако Вашият часовник има функцията Power save, часовникът ще премине в режим Power Save 2,

кагото часовникът за дълго време не е зареждан достатъчно.

Секундната стрека спира на 9 часа, както минутната и часовата стрелка.

След достатъчно зареждане на часовника, настройте часа и датата.

 

Спрял изцяло

Ако часовникът е спял изцяло, е възможно самозареждащата се батерия да е останала без

заряд. Ако това се появи, моля заредете часовника, като го поставите за 5-6 часа на

слънчева светлина. Ако часовникът се използва преди да се е заредил достатъчно,

има вероятност да спре отново.

Когато го зареждате, уверете се, че не е изложен на висока температура.

 

Спрял изцяло след зареждане

Ако часовникът не тръгне дори и след пълното зареждане , е възможно да се нуждае от поправка.

Моля свържете се с най-близкия представител на Seiko.