Клиентски Сервизен Център
Къде мога да си поправя часовника ?

Ние препоръчваме на нашите клиенти да се свържат с Оторизиран Сервизен Център на Seiko или с определените дилъри на Seiko за ремонти. Часовникът е част от съвременната прецизна техника , така че високо обучени и квалифицирани часовникари използващи специални инструменти създадени от Seiko са необходими за извършване на ремонтите. Моля свържете се с най-близкия сервизен център на Seiko показан на Световната карта на Seiko..

Къде мога да направя корекция на верижката си ?

Ние препоръчваме на нашите клиенти да се свържат с определените дилъри на Seiko за да коригират верижките на своите часовници. Когато вие не може да присъствате на корекцията, моля кажете със сигурност точната обиколка на китката когато поръчвате корекцията.

Къде мога да си сменя батерия?

За да се избегнат повреди причинени от изтичане на батерията, много важно е да се смени батерията, колкото е възможно по рано. Ние ви препоръчваме да се свържете с Оторизирания дилър на Seiko и да изисквате да бъдат използвани само оригинални батерии на Seiko.

Къде мога да закупя части за моя часовник?

Ние обикновенно не снабдяваме хората директно с резервни части никъде по света. Ние ви препоръчваме да се свържете с Оторизиран Сервизен Център на Seiko или с определените дилъри на Seiko за да ви бъдат заменени частите. Моля свържете се с най-близкия сервизен център на Seiko показан на Световната карта на Seiko.

Има ли нужда моя часовник да бъде сверяван за точност?

Точността на часовника зависи от механизма, който е използван. Моля имайте впредвид информацията във вашите книжки с инструкции. Ако точността на вашия часовник е извън стандартните граници, препоръчваме ви да се свържете с Оторизирания Сервизен Център на Seiko или с определените дилъри на Seiko за да бъде настроена точността. Моля свържете се с най-близкия сервизен център на Seiko.

Други въпроси

За допълнителна информация, посетете центровете за обслужване на Seiko.