Каталози и инструкции
Къде мога да се получи упътване с инструкции за часовника ми?

Предполага се, че продавачът на дребно предоставя книжката с инструкции заедно с часовника. Ако нямате такава, моля свържете се с продавача на дребно, от когото сте закупили часовника. Ако това е невъзможно, моля свържете се с най-близкия сервизен център на SEIKO , както са показани на картата на света на SEIKO. Освен това, данни за характеристиките и работата, както и наръчници с инструкции за някои калибри са на разположение по-долу.

Къде мога да получа каталози?

Макар и да произвеждаме и изнасяме часовници SEIKO, никъде по света ние не продаваме директно на физически лица. Ето защо ние нямаме каталози за използване от физически лица. Вместо това, дистрибуторите в различните страни правят каталози за областите, които обслужват. Препоръчаме Ви да се свържете с дистрибутора на SEIKO във вашия район, така както е показан на картата на света на SEIKO.

Къде мога да получа информация за гаранция за часовника ми?

Гаранционната книжка трябва да е била предоставена заедно с часовника от продавача на дребно. Ако нямате такава, моля свържете се с продавача на дребно, от когото сте закупили часовника. Тъй като гаранционната книжка не може да бъде издадена повторно, моля внимавайте да не я поставите на погрешно място по време на гаранционния период.

Други въпроси

За допълнителна информация, посетете центровете за обслужване на Seiko.