Информация

Кварц

Благодарение на страстта на Seiko, кварцовите ни механизми пишат история с света на часовникарството. 

Кварцовият часовник, разработен през 1969 година, е истинска революция в концепцията на часовниците.  В основата си този механизъм съдържа кристален осцилатор за точност. Кристалното тяло,шлифовано в определена форма има характеристики, които генерират стабилна, постоянна вибрация, ако се приложи определен волтаж. През години съществува идеята, че тяло с кристални характеристики, използвано за осцилатор, може да бъде стандарт за точност в часовникарството. Въпреки безпорните качества на кварцовия осцилатор, твърде много препятствия има по пътя от идеята за кварцовия механизъм към физическото ѝ осъществяване в малък, ръчен часовник. 

През  1969 Seiko успяват да преодолеят всички тези препятствия и създават първия в света ръчен кварцов часовник, подходящ за серийно поризводство. В продължение на десет години от започването на разработката в Suwa Seikosha. За да бъде създаден кварцов часовник за серийно производство се създават уникални по рода си технологии. Част от тях са кварцов кристален осцилатор, шлифован във формата на камертон и създаването на интегрална схема и мотор, които да разчитат и предават сигналите от кристалния осцилатор. Като допълнение и в знак на любовта на Seiko към часовникарството и будещето на индустрията, без да се търси монопол на изобретението, всички тези нововъведения са предоставени за ползване в целия свят с отворен патент. По-късно много технологии, въведение от Seiko, се превръщат в световни стандарти, дали своето значение в развитието на кварцовите часовници до наши дни.  

  • Първия в света кварцов часовник на пазара [Seiko Quartz ASTRON]
Представен на 25 декември 1969, този часовник е революционен за света на времеизмерването. Честотата тогава е била  8192 Hz,една четвърт от честотата днес.. Една от основните характеристики на часовника е отовреният мотор в механизма, отговорен за секундите, който се превръща в символ на кварцовите часовници в бъдеще.  
Затвори